Sunday 5 February 2023

 This is the Victoria! She can feel things that others cannot. Our cat Joker loves her and treats her very carefully. Thanks to Vika and her wonderful parents for your love and care.


Ta ir Viktorija ! Viņa var sajust lietas, ko citi nevar. Mūsu kaķis Džokers viņu mīl un izturas ļoti uzmanīgi pret viņas. Paldies Vikai un viņas brīnišķīgajiem vecākiem par mīlestību un rūpēm.


Этo Виктория , лучезарное солнышко ! Она может чувствовать, то, что другие не способны. Наш котик Джокер любит её и очень бережно к ней относиться. Спасибо Вике и её замечательным родителям за вашу любовь и заботу.